Elmir Sadiković je docent na Fakultetu političkih nauka UNSA. Predaje na predmetima „Javna uprava“, „Savremeni politički sistemi“ i „Evropski regionalizam“. Sudjelovao je u radu više naučnih konferencija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Bio je angažovan od strane državnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija kao predavač na više seminara i projekata u oblastima reforme lokalne samouprave i javne uprave te evropskih integracija.Nazad na Vrh